Legend of Avatars - Avatar Szerepjáték
Legend of Avatars - Avatar Szerepjáték

Legend of Avatars - Avatar Szerepjáték - Világleírás


Avatar: The Last Airbender és Legend of Korra szerepjáték
 
KeresésRegisztrációAz oldal bezártHomeRegisztráció - SajátLegend of Avatars - Avatar Szerepjáték - Világleírás EmptyLegend of Avatars - Avatar Szerepjáték - Világleírás EmptyLegend of Avatars - Avatar Szerepjáték - Világleírás EmptyLegend of Avatars - Avatar Szerepjáték - Világleírás EmptyLegend of Avatars - Avatar Szerepjáték - Világleírás EmptyBelépés

Világleírás


Az Avatar világa húszezer évre visszatekintő történelemmel rendelkezik. A modul az ez idő alatt lejátszódó, történelmi jelentőségű eseményeket foglalja össze.
A világ történelme két fő részre bontható: Az Avatar előtti időkre, és az Avatar idejére. Az Avatar létrejötte előtt az oroszlánteknősök védelmezték az embereket, engedélyezve nekik, hogy városokat építsenek a hátukon. Valahányszor e városok lakói elindultak a szellemek vadonjainak felderítésére, a lények megadták az embereknek az adott teknőshöz kapcsolódó elem idomításának képességét. A visszatéréskor ezt az erőt is visszaadták. Az Avatar megjelenése után azonban az oroszlánteknősök lemondtak védelmezői szerepükről, és az emberek magukra maradtak, hogy felépítsék saját otthonaikat a világban, amely később négy nép megalakulásához vezetett.
A legfontosabb esemény, amely az Avatarcsapat kalandjai alatt lejátszódott, a Százéves Háború volt. Fontos történések Korra csapatának idején az Idomárellenes forradalom, és az azt követő Harmonikus Együttállás. Röviddel Korra előtt kezdjük a modern jelzőt használni a korra, jelezve ezzel, hogy az Avatar világa az iparosodás korszakába lépett.

Dátumozás:


Mivel gyakran összezavaró lehet, hogy mely események mikor játszódnak az Avatar világában, ez a cikk, és a többi témában megtalálható két részre osztja az eseményeket: A levegőidomárok kiirtása előttire (BG (Before Genocide, népirtás előtt)) és azutánira (AG (After Genocide, népirtás után). Az AG 0. év az, amikor Tűz Ura Sozin felhasználva Sozin üstökösének erejét megkezdte a Százéves Háborút a levegőidomárok kiírtásával. Ezáltal ezt tekintjük az időszámítás kezdetének.
Egyéb megjegyzések a rendszerről:
· Az AG 0. év téllel kezdődött, röviddel tavasz előtt. Ez megfelel mind az általunk használt naptárnak, mind a kínai holdnaptárnak. Sozin üstököse a nyolcadik hó végén érkezett vissza, megfelelve a Roku által használt „nyár végén” kijelentésnek.
· Aang AG 99. telének végén menekült meg a jéghegyből. A háború AG 100. nyolcadik hónapjában ért véget.
· Szinte minden karakter AG 99-ben érte el az aktuális életkorát, Yue születésnapját kivéve nem láttunk születésnapokat. Például: Katara AG 99-ben lett tizennégy éves, és majdnem tizenöt volt a háború végére.
· A két születésnap, amelyet látunk a sorozatban: Yue AG 100-ban tölti be a tizenhatot, illetve Iroh fia, Lu Ten ismeretlen életkorban halt meg a háború alatt, de tudjuk, hogy tavasszal ünnepelte a születésnapját.
· Toph születésnapját nem tudjuk, betölthette a tizenkettőt mind AG 100-ban, mind AG 99-ben, épp ezért megadott születési dátuma (AG 88) pontatlan lehet.
· Néhány esemény dátumozása Aang felébredésétől a jéghegyben a megérkezéséig a Víz Északi Törzséhez pontatlan lehet, tekintve, hogy nem tudjuk, hogy az általunk használt naptárat, vagy a Kínai holdnaptárat használják.
Kínai zodiákus
A kínai zodiákus jelek is megjelennek a történetben. Ez tizenkét állat matematikai ciklusát jelenti. Az állatok sorrendben:
1. Patkány
2. Bivaly
3. Tigris
4. Nyúl
5. Sárkány
6. Kígyó
7. Ló
8. Kecske
9. Majom
10. Kakas
11. Kutya
12. Disznó
Korszakok nevei
A második gyűrűn Wan Shi Tong naptárkövén tizenhat kor nevét láthatjuk. Noha nem tudjuk, pontosan milyen szerepet játszanak ezek a kornevek az Avatar világában, az biztos, hogy a napfogyatkozás a Ri Wu korszakban volt.
Megjegyzés: A fordítások csak gyengén kapcsolódnak az írásjelekhez, mivel a kombinációk legtöbbje nehezen érthető, a modern kínai nyelvben sok írásjelet már nem is használnak.
1. Ri Wu (氜武 Kiemelkedő hadviselés)
2. Chun Tai (淳泰 Őszinte és emelkedett)
3. Zhi Yuan (坧元 Alapítás és eredet)
4. Jiong Yu (烱裕 Fényes őség)
5. Ri Long (氜隆 Nagy Jólét)
6. Yi Wen (溢文 Áradó kultúra)
7. Pei Zhi ((培治 Művelt uralom)
8. Kun De (焜徳 Ragyogó erény)
9. Yun Zhen (氲貞 Virágzó hűség)
10. Ru Ming (渪明 Elmerülve a ragyogásban)
11. Yao Ping (堯平 Yao császár békéje)
12. Yang Chong (煬崇 Égő becsület)
13. Fen An (氛安 Felhős béke)
14. Zhang Shun (漳順 Sima akár a Zhang folyó)
15. Yuan Zheng (垣正 A tisztesség bástyája)
16. Zhuo Guang (焯光 Briliáns fény)
Az első írásjel ezekben a két jelből álló szavakban rendelkezik egy gyökjellel (a kínai írás 214 képírásos jelének melyeket együtt használnak a fonetikában, hogy több ezer különböző karaktert alkossanak meg) amelyek a négy elemet szimbolizálják, és sorrendben változnak: levegő, víz, föld, tűz.
· 气 - levegő: gyökjel, a gáznemű anyagokkal kapcsolatosan használják
· 氵 - víz: gyökjel, folyékony halmazállapottal kapcsolatos írásjelekben használják
· 土 - föld: gyökjel, porral, földdel, ásványokkal kapcsolatosan használják
· 火 - tűz: gyökjel, tűzzel, hőmérséklettel kapcsolatban használják
A Ri Wu korszakban például a levegő gyökjelet találjuk meg. Ez a rendszer alapulhat az Avatar Cikluson, és a korszakváltás az Avatar halálakor történik. Ebben az esetben Aang a Ri Wu korszak alatt élt (Kiemelkedő hadviselés), Roku a Zhuo Guang (Briliáns fény) alatt, Kyoshi pedig a Yuan Zheng (A tisztesség bástyája) alatt, és így tovább. Ez azt is jelenti, hogy Korra a Chun Tai (Őszinte és emelkedett) korszak Avatarja volt.
Idővonal
Raava kora előtt (BG 19 829. előtt)
· Tui és La átlépnek a fizikai világba, és koi halak halandó formáját öltik
· Az Arcok Anyja megszüli Koh-t, az Arc tolvajt, később különválnak.
· Vaatu áttöri az embereket és szellemeket elválasztó határokat, lehetővé téve, hogy utazzanak a két világ között.
Raava kora (BG. 19 829-től BG 9829-ig)
BG 19 829.:
· Raava párbajozik Vaatuval, a sötétség és a káosz szellemével. Az első ismert Harmonikus Együttállás.
BG 9850. – A Sárkány éve:
· Wan születése.
BG 9848. – A Ló éve:
· Jaya születése.
Ismeretlen dátum BG 9833. előtt:
· Az emberek elkezdenek városokat építeni az oroszlánteknősök hátán, hogy megvédjék magukat a szellemek vadonjainak veszélyeitől. Ha az emberek elindulnak élelmet gyűjteni, megkapják az oroszlánteknős elemének hatalmát. A városok elveszítik egymással a kapcsolatot, elfelejtkeznek egymás létezéséről is, és önálló kultúrák alakulnak ki.
BG 9832. – A Kutya éve:
· Wan ellopja a tüzet az oroszlánteknősétől, lázadást szít, és élelmet lop a Chou családtól.
· Want száműzik a szellemek vadonjába.
· Want a szellemek befogadják, és elsajátítja a Táncoló Sárkány tűzidomítási formát.
BG 9830. – A Patkány éve:
· Wan elszakítja egymástól Raavát és Vaatut, ezáltal szabadon engedi a káoszt a világban.
· Wan és Raava közösen indulnak el az elemek elsajátítására.
BG 9829. – A Bivaly éve:
· Jaya vezetése alatt tűzidomár telepesek egy nagy csoportjával végeznek a szellemek a vadonban.
· A második ismert Harmonikus Együttállás.
· Wan és Raava egyesülésével Wan válik az első Avatarrá.
· Wan legyőzi Vaatut, és egy elementális gáttal bebörtönzi az Idő Fájába.
· Wan elválasztja a két létsíkot lezárva a portálokat az Északi és Déli Sarkon.
Az Avatar Első Kora (BG 9829-től AG 171-ig)
A Háború előtt (BG 9829-től AG 1-ig)
BG 3829.
· A légidomár guru, Laghima elsajátítja a súlytalanságot, és élete hátralévő negyven évében nem érinti lába a talajt.
BG 830.
· Egy ismeretlen Avatar legyőzi Hundunt, és megsebesíti testvérét, így az egyesült ikerkirályok kénytelenek visszavonulni a szellemvilágba.
Ismeretlen időpont BG 345. előtt:
· Az Avatar megjelenése után az oroszlánteknősök eldöntik, hogy feladatuk az emberiség védelmezőiként véget ért, és nem adják meg többé senkinek az idomítás képességét. (A fordító megjegyzése: Az emberek ezentúl születnek az idomítás képességével, így lehetnek változatlanul idomárok)
· Az emberek elhagyják az oroszlánteknősöket, és ismét kapcsolatba kerülnek egymással. Később három nép háborúzni kezd, így Wannak közbe kell avatkoznia, hogy megőrizze a békét. Tettei azonban nem hoznak sok sikert, az erőszakos konfliktus a halálához vezet, és azt követően is folytatódik. Megszületik a ciklus következő Avatarja.
· Wan Shi Tong áthozza a könyvtárát a szellemvilágból a fizikai világba.
· Az idomítási technikák elterjednek az emberek között, így lehetőség lesz a négy nép megalakítására.
· Létrejön a négy nép, az idomított elemek által szétválasztva. A levegő nomádjai elsajátítják a légidomítást a repülő bölényektől, a Föld Királyságának tagjai a borzvakondoktól tanulnak (a legendák szerint Oma és Shu az első földidomárok), a Napharcosok tanulnak a sárkányoktól, és a Víz Törzseinek tagjai megfigyelik, ahogy a Hold tolja és húzza a vizet.
· A Víz Északi Törzsének tagjai hatalmas jégváros építenek, hogy összefogják az Északi Sark körül tömörülő kisebb törzseket.
· Egy polgári felkelés után A Víz Törzse (amely eredetileg az Északi Sarkon helyezkedett el) két részre válik. Az egyik északon marad, a másik a Déli Sarkra vonul. A két törzs viszonya idővel javul, és az éves Újhold Ünnepet együtt ünneplik.
· A Víz Déli Törzsének egy nagy csoportja a Föld Királyságában vándorol, és felfedezi a Ködös Mocsarat. Mivel rengeteg víz van, kellemesen érzik magukat, ezért maradnak, megalkotva a Mocsári Törzset. A Víz Déli Törzse nem tud erről, és a mocsáriak egy idő után elfelejtik eredetüket.
· A Napharcosok civilizációja lassan homályba merül, ahogy civilizációjuk meggyengül, rengeteg romot hagynak maguk után a szigeteiken. Mindenki azt hiszi, kihaltak, de a valóságban megbújva a romok között évszázadokon át életben tartják a kultúrájukat. A tűzidomítás művészetét azonban továbbadják a környező szigetek lakóinak, később ők alakítják meg a Tűz Népét. Eredetileg spirituális nép voltak, akiket a Tűz Bölcsei irányítottak, hasonlóan a levegőidomárok szerzeteseihez. Később azonban egy bölcs kiemelkedett a többi közül, egyeduralkodóvá vált, és tisztsége öröklődött, ezáltal ő vált az első Tűz Urává.
· A Föld hatalmas Királysága végül egyesül Ba Sing Se politikai befolyása alatt. Ba Sing Se királya válik a Föld Királyává, ő rendelkezik a kisebb királyságok felett. Néhány közülük megőrzi saját öröklődő vezetői tisztségeit.
· Yangchen Avatar megszületik a Levegő Nomádjai között, a Nyugati Levegőtemplomban, előde halála után. Fennállása alatt béke van, köszönhetően elszánt szolgálatának a világ felé. BG 345. környékén hal meg, ezt követően születik meg Kuruk Avatar, a Víz Északi Törzsében.
· Kuruk Avatar megpróbál végezni Koh-val, az Arc tolvajjal, hogy megbosszulja, hogy ellopta menyasszonya, Ummi arcát. Ezt az eseményt nehéz elhelyezni időrendileg, ha a Koh által adott leírást szó szerint értelmezzük, nagyjából BG 700. és 800. között történt volna, háromszáz évvel Kuruk halála előtt.
BG 312. – A Sárkány éve:
· Kuruk Avatar halála, Kyoshi Avatar születése a Föld Királyságában.
BG 270. – A Kutya éve:
· Kyoshi megöli Chint, a hadurat, és létrehozza Kyoshi szigetét. A háború Hódító Chinnel véget ér, a Föld Királyságának kormánya győzedelmeskedik. A 46. Föld Királya helyreállítja uralmát, noha polgári zavargások zajlanak a királyságban. Chin halálának napjáról az Avatar napon emlékeznek meg Chin falujában, és a Kyoshi napon Kyoshi szigetén.
· Nem sokkal ezen események után egy parasztfelkelés leverésére Kyoshi megalapítja a Dai Li-t. A Föld Királysága alkotmányos monarchiává alakul.
BG 82. – A Ló éve:
· Kyoshi Avatar meghal, 230 évesen. Roku Avatar születése a Tűz Népében.
· Tűz Ura Sozin születése Rokuval azonos napon.
BG 66. – A Kutya éve:
· Roku megtudja hogy ő az Avatar, tizenhat évesen.
BG 58. – A Ló éve:
· Tűz Ura Sozin kerül trónra apja halála után.
BG 55. – A Kakas éve:
· Roku Avatar elpusztítja a Tűz Templomot a téli napforduló idején, az avatarállapotban rekedve.
BG 54. – A Kutya éve:
· Roku Avatar tizenkét év utazás után visszatér a Tűz Népébe, és feleségül veszi Ta Min-t, a főváros egyik nemes lányát.
BG 50. – A Tigris éve:
· Pathik Guru születése.
BG 37. – A Nyúl éve:
· Roku Avatar felfedezi a Tűz Népének kolóniáit, és szembeszáll Tűz Ura Sozinnal. Harcuk során Roku elpusztítja a palota egy részét.
BG 12. – A Sárkány éve:
· Roku halála hetven évesen, miközben egy vulkánkitörés ellen küzd. Aang Avatár születése a Levegő Nomádjai között.
· Bumi születése Omashuban.
BG 2. előttől BG 1-ig:
· Aang megkapja tetoválásait a légroller feltalálásáért, ezáltal ő lesz a legfiatalabb levegőidomár mester a történelemben (A fordító megjegyzése: Tenzin lánya, Jinora tizenegy évesen kapja meg a tetoválásokat, így ez az információ már helytelen.)
BG 2. – BG 1.:
· Aang, és gyermekkori barátja csúszdaként használják Omashu postahálózatát.
· Aang gyermekkori barátjával, Kuzonnal játszott a Tűz Népében.
A Háború évei (0-tól AG 100-ig)
AG 0. – A Sárkány éve:
· Aang megtudja, hogy ő az Avatar, tizenkét évesen, négy évvel a normális időpont előtt, mivel a szerzetesek tartanak egy lehetséges háborútól. A Keleti Levegőtemplomba küldenék, hogy befejezze a tanulmányait. Összezavarodva, és félve sorsától, elmenekül a Déli Levegőtemplomból, repülő bölényével, Appával. Viharba kerülnek, és víz alá merülnek, ám Aang belép az avatarállapotba, és jégbe fagyasztja mindkettejüket, közel a Déli Sarkhoz.
· Tűz Ura Sozin megindítja a háborút a többi nép ellen. Az üstökös erejét használja (amelyet később az ő dicsőségére neveznek el Sozin üstökösének), hogy kipusztítsa a levegőidomárokat, mellyel célja az volt, hogy megölje az Avatart. Minden légidomár meghal, kivéve Aangot.
· Taku városát elpusztítja a Tűz Népe.
· Azulon születése.
AG 15. – A Kecske éve:
· Egy csata során a Víz Északi Törzse egyenruhákat zsákmányol a Tűzhadseregtől.
AG 20. – a Patkány Éve:
· Tűz Ura Sozin 102 évesen meghal. Tűz Ura Azulon kerül trónra.
AG 39. – A Kecske éve:
· Jeong Jeong születése a Tűz Népében.
AG 40. – A Majom éve:
· A Tűz Népe megkezdi támadását a Víz Déli Törzse ellen, elpusztítja annak városát, szisztematikusan elfogja a vízidomár népességet.
· Hama börtönbe kerül.
AG 75. – A Kecske éve:
· Az 51. Föld Királyának fia születik, akinek Kuei a neve. Ő válik a trónörökössé.
AG 79. – A Disznó éve:
· Az 51. Föld Királyának halála. Kuei kerül trónra az 52. Föld Királyaként. Fiatal kora miatt Long Feng kapja Ba Sing Se régensének címét, és a király legmegbízhatóbb tanácsadója lesz. Kihasználva helyzetét, Long Feng eltitkolja a fiatal király elől a háborút, és teljes kontrollt hoz létre a város felett.
AG 82. – A Tigris éve:
· Hahn születése a Víz Északi Törzsében.
AG 83. – A Nyúl éve:
· Villám születése a Föld Királyságában.
· Zuko herceg születése Ozai herceg, és Ursa hercegné fiaként.
· Yin születése
AG 84. – A Sárkány éve:
· Yue hercegnő születése Arnook vezér, és felesége lányaként, a Víz Északi Törzsében. Születésétől kezdve halálos beteg, a Hold Szelleme, Tui gyógyítja meg, saját életerejének egy részét átadva neki.
· Sokka születése Hakoda vezér, és Kya fiaként, a Víz Déli Törzsében.
· Suki születése Kyoshi szigetén.
· Kori Morishita születése Morishita polgármester, és felesége lányaként.
AG 85. – A Kígyó éve:
· Mai születése, apja egy nemesember a Tűz Népében.
· Azula hercegnő születése Ozai herceg, és Ursa hercegné lányaként.
· Katara születése Hakoda vezér, és Kya lányaként a Víz Déli Törzsében.
· Ty Lee, és hat, vele teljesen egyforma nővérének születése a Tűz Népében.
· Ho Tun születése.
AG 87. – A Kecske éve, vagy AG 88. – A Majom éve:
· Harmadik Moo-Chee-Goo-Chee-La-Poo-Chee születése.
· Toph Beifong születése, Gaolingban. Szülei Lao és Poppy Beifong.
AG 92. – A Patkány éve:
· Penga születése.
AG 94. – A Tigris éve:
· Iroh megkezdi Ba Sing Se legendás ostromát.
· A Déli Kalózok támadást intéznek a Víz Déli Törzse ellen, hogy végezzenek az utolsó vízidomárral. Hakoda vezér felesége, Kya feláldozza magát, hogy megmentse a nyolcéves Katarát, a valódi utolsó vízidomárt.
AG 95. – A Nyúl éve:
· Iroh áttöri Ba Sing Se külső falát.
· Iroh fiának, Lu Tennek halála Ba Sing Se ostrománál, ezért Iroh megszakítja a hatszáz napos ostromot, és hazatér.
· Ursa hercegné egyességet köt Ozai-jal, hogy végez Tűz Ura Azulonnal, ezáltal megmenti Zukót, de Ozai lesz a Tűz Ura. Azulon halála után 95 éves korában, Ozai követi a trónon, Ursát pedig száműzik a fővárosból.
· Zuko herceg válik a Tűz Népének trónörökösévé.
AG 97. – A Kígyó éve:
· Zuko herceget száműzik, és apja az Avatar nyomába küldi, a párbajuk után. A nagybátyja, Iroh vele tart.
AG 98. – A Ló éve:
· Tom-Tom születése.
AG 99. – a Kecske éve:
· Aang Avatar száz év után felébred, Katara és Sokka találnak rá.
· Zuko herceg felfedezi az Avatart, és megkezdi az üldözését: Noha elbukik, komoly károkat okoz a Víz Déli Törzsében.
· Börtönlázadás tör ki egy földidomárokat fogva tartó börtönhajón, és minden rab megszökik.
· Roku Avatar tájékoztatja Aangot, hogy Sozin üstököse a nyár végén visszatér, és még az érkezése előtt le kell győznie Ozait.
· A Tűz Bölcseit árulással vádolják, és Zhao Admirális bebörtönzi őket.
· Aang Avatar elkezdi tanulni a vízidomítást Katarával.
· Gaipan faluja elpusztul, de a falusiak időben elhagyják.
· Aang Avatar elkezd tűzidomítást tanulni Jeong Jeong mellett, de tanulmányai korán véget érnek, mikor Zhao Admirális támadást intéz a tábor ellen.
AG 100. – A Majom éve:
· A Tűz Népét visszaverik az Északi Levegőtemplomnál, de megszerzik a hőlégballon prototípusát.
· A Tűz Népe megostromolja a Víz Északi Törzsét, de Aang Avatar visszaveri őket, miután egyesül az Óceán szellemével La-val, aki meg akarja bosszulni Zhao Admirálison a Hold Szellemének, Tuinak halálát.
· La az Elveszett Lelkek Ködébe börtönzi Zhao-t, megtorlásként, mert végzett Tuival.
· Yue hercegnő feláldozza magát, és a Hold Szellemévé változik. Ezt lehetségessé teszi, hogy gyermekként Tui átadta neki az életenergiája egy részét.
· Omashut elfoglalja a Tűz Népe.
· Aang Avatar megkezdi a földidomítás tanulását Tophtól.
· Egy fúró segítségével a Tűz Népe megpróbálja áttörni Ba Sing Se külső falát, Azula hercegnő vezetésével, de elbuknak.
· Ba Sing Se a Tűz Népének kezére kerül egy puccs során, amelyet Azula hercegnő, és a Dai Li szerveznek.
· Azula megöli Aang Avatart, de később Katara visszahozza őt a szellemek vizének segítségével.
· Komoly felügyelet mellett bebörtönzik Iroh tábornokot.
· A Dai Li által alkalmazott Joo Dee Ba Sing Se legfelsőbb bürokratikus adminisztrátora lesz, Azula hercegnő által kinevezve.
· A Tűz Népe ellenőrzése alá vonja a Kígyó átjárót, egy erődökkel megerősített hidat építve.
· A nyolcadik hónap első napján: A tűz népének fővárosát Aang Avatar vezetésével megtámadják a napfogyatkozás alatt. A támadás sikertelen, a támadók közül sokakat bebörtönöznek.
· A napfogyatkozás alatt Bumi Király felszabadítja Omashut.
· Zuko herceg elárulja a Tűz Népét, és csatlakozik az Avatar küldetéséhez, hogy legyőzzék Ozait.
· Aang Avatar elkezdi tanulni a tűzidomítást Zuko hercegtől.
· Iroh tábornok megszökik a Tűz Népének fővárosi börtönéből.
· Röviddel az első nap után: Sozin üstököse visszatér, százszorosára növelve a tűzidomárok erejét.
· Tűz Ura Ozai kinevezi magát Főnix Királlyá, és Azulát a Tűz Urává.
· A Fehér Lótusz Rendje, Iroh tábornok vezetésével felszabadítja Ba Sing Se-t, ezáltal az egész Föld Királyságát.
· Aang Avatar találkozik egy oroszlánteknőssel, a világ legöregebb lényeinek egyikével, és elsajátítja a feledésbe merült energiaidomítást.
· Zuko herceg, és Katara legyőzik Azulát a koronázása alatt. Azula beleőrül a vereségbe.
· Kihasználva Sozik üstökösének erejét, Ozai csapást mér a Föld Királyságára a léghajó armadáról, hogy lezárja a háborút elpusztítva a földjeiket.
· Toph, Sokka és Suki támadást intéznek az armada ellen, és sikerrel el is pusztítják a léghajókat, miközben Aang Ozaijal harcol.
· Aang győzedelmeskedik Ozai felett az avatarállapotot használva, és energiaidomítással megfosztja a tűzidomítás képességétől.
· Főnix Király Ozait bebörtönzik háborús bűntettekért.
· Zuko herceg elfoglalja a Tűz Urának trónját, és esküt tesz a népeknek, hogy uralma alatt helyreállítja a békét az Avatar segítségével.
A Háború után (AG 100. – AG 171.)
AG 100. – A Majom éve:
· A Harmónia Helyreállítási Mozgalom kezdete.
AG 101. – A Kakas éve:
· Toph megalapítja a Beifong Fémidomár Akadémiát.
· A Harmónia Helyreállítási Mozgalomra válaszként Kori Morishita megalakítja a Yu Dao-i Ellenállást, és megpróbálja megölni Tűz Ura Zukót.
· A Yu Dao-i krízis miatt Tűz Ura Zuko visszavonja a támogatását a Harmónia Helyreállítási mozgalommal kapcsolatban, ezáltal ismét háború fenyegeti a világot.
· Aang Avatar megakadályozza a háborút, azzal az elképzeléssel, hogy a népek képesek békében együtt élni.
· Aang megalapítja a Levegő Akolitusok csoportját, a Hivatalos Aang Avatar Rajongói Klubból.
AG 102. – A Kutya éve:
· Zuko az Avatarcsapat, és húga segítségével anyja keresésére indul, amely Hira’a-ba vezeti őket, ahol Ursa új életet kezdett.
· Yu Dao, és a többi kolónia egyesített kormányt hoznak létre, ezáltal leteszik az Egyesült Nemzetek Köztársaságának alapjait.
AG 102. és AG 119. között:
· Aang és Katara összeházasodnak, és két gyermekük születik: Bumi, a nem-idomár, és Kya, a vízidomár.
· Aang és Zuko megalapítják az Egyesült Nemzetek Köztársaságát, az ötödik népet, Köztársaság Várost kinevezve a fővárosának.
· A Tűz Népe Aang hatalmas szobrát ajándékozza Köztársaság Városnak, jelezve a békét, és a jó szándékot.
· Toph bejárja a világot, fémidomítást tanítva.
AG 115. – A Disznó éve:
· Gommu születése.
AG 119. – A Nyúl éve:
· Megszületik Aang és Katara harmadik gyermeke, Tenzin, az egyetlen légidomár.
· Villámcsapta Zolt születése.
AG 120. – A Sárkány éve:
· Lin Beifong születése.
· Hiroshi Sato születése.
· A káposztaárus megalapítja a káposztagyárat.
AG 126. – A Kutya éve:
· Suyin Beifong születése.
AG 128. – A Patkány éve:
· Yakone-t letartóztatják, és bíróság elé kerül. Mikor szökni próbál, Aang Avatar megfosztja az idomítási képességétől.
AG 130. – A Tigris éve:
· Shiro Shinobi születése.
· Saikhan születése.
· Noatak, Yakone idősebb fiának születése. Később Amonként válik ismertté.
AG 133. – A Kígyó éve:
· Tarrlok, Yakone kisebbik fiának születése.
AG 134. – A Ló éve:
· Iroh, Zuko unokájának születése.
AG 135. – A Kecske éve:
· Pema születése.
· Az Egyenlőségi szónok születése.
AG 138. – A Kutya éve:
· Hiroshi Sato megalapítja a Jövő Iparvállalatot.
AG 142. – A Tigris éve:
· Toph nyugdíjba vonul a rendőrfőnöki tisztségéről.
AG 144. – A Sárkány éve:
· Noatak elmenekül, miután tizennégy évesen megvédte Tarrlokot Yakone-tól, és mindkettejüket véridomította.
AG 149. – A Kakas éve:
· Ryu születése.
AG 151. – A Disznó éve:
· Tonraq, az Északi trón örököse vezeti a harcot a törzset megszálló barbárok ellen. Elpusztítja a szellemek erdejét, ezért apja száműzi.
· Unalaq foglalja el helyét az örökösödési sorban.
· Tonraq délre utazik.
AG 152. – A Patkány éve:
· Mako születése.
· Asami Sato születése.
AG 153. – A Bivaly éve:
· Aang Avatar halála, Korra Avatar születése a Víz Déli Törzsében, Tonraq és Senna lányaként.
· Hong Li születése.
AG 154. – A Tigris éve:
· Bolin születése.
AG 155. – A Nyúl éve:
· Eska és Desna születése.
AG 157. – A Kígyó éve:
· A Fehér Lótusz Rendje felkeresi Korra családját, és bebizonyosodik, hogy ő az Avatar.
AG 158. – A Ló éve:
· Hiroshi Sato feleségét az Agni Kai triád egyik tagja megöli egy rablásban a Sato birtokon.
· Skoochy születése.
· Zaheer, Ming-Hua, Ghazan és P’li megpróbálják elrabolni Korrát, de Sokka vezér, Tonraq, Tenzin, és Tűz Ura Zuko megállítják őket. Különböző speciális börtönökbe zárják őket.
AG 160. – A Majom éve:
· Mako és Blin szüleit megöli egy tűzidomár.
· Jinora, Tenzin legidősebb lánya megszületik.
AG 163. – A Disznó éve:
· Ikki, Tenzin és Pema fiatalabb lánya megszületik.
AG 165. – A Bivaly éve:
· Meelo, Tenzin és Pema első fia megszületik.
AG 167. – A Nyúl éve:
· Tűz Ura Zuko lemond a trónról a lánya, Izumi javára, és a béke hírnökévé válik.
· Mako és Bolin elhagyják a Tripla Terror Triádot, és csatlakoznak Tozához a Pro-Idomár Arénában.
AG 170. – A Ló éve:
· Tűzidomár vizsgája után Korra Köztársaság Városba utazik, hogy megkezdje légidomár tanulmányait Tenzinnél.
· A Pro-Idomár Aréna elpusztul egy Egyenlőségi támadásban.
· Amon elveszi Tarrlok idomítási képességét.
· Az Egyenlőségiek megtámadják Köztársaság Várost. Ennek során lázadók tűnnek fel szerte a városban, a Légtemplom-szigeten is, akik elfogják az Egyesült Nemzetek Tanácsának tagjait. A foglyokat megfosztják a képességeiktől, többek között Lin Beifongot is.
· Megszületik Pema és Tenzin legkisebb fia, Rohan, a csata alatt.
· Az Egyesült Erők első hullámát elpusztítja az egyenlőségiek repülőgép armadája.
· Korra idomítási képességét elveszik az egyenlőségi nagygyűlésen. Korra megtanul levegőt idomítani, és leleplezi, hogy Amon vízidomár. A forradalom vezetője testvérével, Tarrlokkal együtt elhagyja a várost, de Tarrlok öngyilkosságot követ el, és megöli testvérét is hajójuk felrobbantásával, miközben a Mo Ce tengeren hajóznak.
AG 171. – A Birka éve:
· Asami Sato átveszi a jövő Iparvállalat vezetését.
· Bumi nyugdíjba vonul az egyesült erőknél, és csatlakozik Tenzinhez és családjához a Légtemplom-szigeten.
· Az Egyesült Nemzetek tanácsa feloszlik, a Köztársaság élére Raiko elnök kerül.
· Korra megszakítja tanulmányait Tenzinnél, és úgy dönt, Unalaqot választja spirituális vezetőjének.
· Korra elutazik az Északi Pólushoz, és újra megnyitja a szellemek portálját, a téli napforduló idején.
· Korra tudomást szerez arról, hogy Unalaq elárulta a bátyját, hogy vezér lehessen.
· Polgárháború indul délen.
· Korrát elnyeli egy sötét szellem, ezáltal egy időre elveszíti az emlékeit. Később csatlakozik az első Avatarra, Wanra, és visszanyeri őket.
· Jinora elvezeti Korrát a szellemvilágba.
· Korra megnyitja az Északi portált, hogy megmentse Jinorát Unalaqtól.
· A harmadik ismert Harmonikus Együttállás.
· Unalaq kiszabadítja Vaatut, és egyesülve megalakítják a Sötét Avatart. Kiszakítja Raavát Korrából, és elpusztítja a fény szellemét.
· Unalaq elpusztul, miután Korra megtisztítja Vaatu szellemét a spirituális tisztító technikával.
· Korra újraindítja az Avatar Ciklust, mivel megszűnt a kapcsolata az előző Avatarokkal.
Az Avatar Második Kora (AG 171. – Jelen)
AG 171. – A Birka éve:
· Korra nyitva hagyja a szellemek protáljait, és lemond a két világ közti híd szerepéről, helyette egy békefenntartó szerepet fogad el.
· A Víz két törzsének polgárháborúja véget ér, az Víz Déli Törzse kikiáltja függetlenségét, vezérük Tonraq lesz.
· Eska és Desna közösen foglalják el az Északi Törzs trónját.
· Évszázadok rabsága után, Hundun visszatér az anyagi világba, hogy bosszút álljon az Avataron, és káoszba taszítsa a világot. Korra legyőzi, és helyreállítja az egyensúlyt.
· Nem-idomárok szerte a világon légidomítási képességeket nyernek, többek között Bumi, Kai, és Zaheer.
· Korrát száműzik Köztársaság Városból.
· A Föld Királynője, Hou-Ting utasítja a Dai Li-t hogy fogják el a légidomárokat Ba Sing Se-ben.
· Zaheer megszökik a börtönből, és kiszabadítja társait, Ghazant, Ming-huát, és P’li-t.
· Korra válik az első fémidomár Avatarrá.
· Zaofut megtámadja a Vörös Lótusz, hogy elfogják Korrát.
· Zaheer végez a Föld Királynőjével, Hou-Tinggel, Ghazan pedig lerombolja a belső falat, káoszba taszítva a Föld Királyságát.
· A Vörös Lótusz megtámadja az Északi Légtemplomot, és megfenyegeti Korrát, hogyha nem adja fel magát, elpusztítják a Levegő Népét.
· Suyin megöli P’li-t.
· Bolin válik a második nem-avatarrá, aki képes a láva idomítására.
· Ghazan elpusztítja az Északi Légtemplomot.
· Zaheer válik a második emberré a történelemben, aki képes repülni.
· Mako megöli Ming-Huát.
· Ghazan öngyilkos lesz, de megpróbálja magával vinni Bolint és Makot.
· Zaheert ismét bebörtönzik.
· Jinora megkapja a tetoválásait, és elismerik légidomár mesterként.
· Korrát hivatalosan is üdvözlik Köztársaság Városban.
· A légidomárok visszatérnek nomád gyökereikhez, hirdetik a békét és az egyensúlyt, amíg Korra felépül.
AG 171. és AG 174. között:
· Köztársaság Város elfogadja a szellemek jelenlétét.
· Kuvira elindul helyreállítani a Föld Királyságának rendjét.
· Korra a Déli Sarkon gyógyul, de érzelmileg még mindig sérült a Zaheerral történtek miatt. Két év után elhagyja az otthonát, és útra kel, hogy ismét csatlakozzon Raavára.
. *Megjelenik a Fekete Nap
. *A védtelenül maradt Ba Sing Se a Fekete Nap ellenőrzése alá kerül
. *A Fekete Nap ostrom alá vonja Köztársaság Várost, Korrát elrabolják
. *Támadás a Forrongó Sziklánál
. *Köztársaság Város felszabadítása


*-al jelölt történések az oldalon történtek